STEM label.png

Industriële wetenschappen TTSO

Jouw profiel 

- je hebt industriële wetenschappen of een richting met leerweg 5 wiskunde gevolgd in de 2de graad

- je bent sterk in wiskunde en wetenschappen

- je zoekt graag naar oplossingen voor (technische) problemen

- je bent creatief

- je hebt belangstelling voor: 

   > een ruime algemene vorming, inclusief talen

   > techniek in het algemeen: mechanica, elektronica, elektromechanica, bouwkunde, energie, mobiliteit

   > wiskundige, fysische en chemische basis van technologie 

Wat leer je?

- 8 uur wiskunde op het niveau van de aso-richtingen met wiskunde in hun naam (Latijn-wiskunde, wetenschappen-wiskunde)

- techniek wetenschappelijk benaderen:

   > kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren

   > toepassingen van wetenschappelijke inzichten in technologische realisaties

   > ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema's met professionele software

- inzicht krijgen op de verwevenheid van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

- probleemoplossend leren, individueel en in teamverband

Lessentabel

iw 3de graad.png