top of page

Samen Tegen Onbetaalde Schoolrekeningen

MicrosoftTeams-image.png

De Prizma scholen maken deel uit van het Unesco Associated School Project Network (ASPnet), dit betekent dat we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) nastreven. Aangezien SDG doel nr.1 als titel heeft 'geen armoede' kan dit wel tellen als doel.

VISIE

Onderwijs is een mensenrecht, elke leerling heeft dit recht- ongeacht zijn intelligentie, gedrag, afkomst of rijkdom. We streven ernaar leerlingen maximale kansen te bieden. Financiële, talige, culturele, sociale of digitale hindernissen mogen onderwijskansen niet in de weg staan. 

We zetten hiervoor in een eerste fase in op communicatie, sensibilisering en vorming, kostenbeleid.

THEMA'S EN ENGAGEMENTEN

Communicatie: we communiceren uitnodigend, duidelijk en open met iedereen.

Sensibilisering en vorming: we maken iedereen bewust van kansarmoede. We bieden iedereen vormingen aan over kansarmoede.

Kostenbeleid: we voeren een duidelijk kostenbeleid. We zoeken naar mogelijkheden om iedereen te laten deelnemen aan het schoolleven. 

ACTIE

Artikel 1 - We ervaren dat er bij leerkrachten nood is aan sensibilisering m.b.t. kansarmoede,    leerkrachten hebben vaak hun wortels in de (betere) middenklasse, ze beleefden zelden een context van (kans)armoede. Externe partners kunnen ons hierbij helpen onze leerkrachten in staat te stellen sneller mogelijke hinderpalen te herkennen en gepast aan te pakken.

Artikel 2 - We verbinden ons ertoe om per school duidelijke contactpersonen/brugfiguren aan te          stellen. Zij kunnen eerstelijnsopvang voorzien in de context van kansarmoede.

Artikel 3 - We bouwen expertise op inzake inschrijvingen van leerlingen die leven in kansarmoede.        Per school kan nagedacht worden of een inschrijvingsteam dat steeds paraat staat mogelijk is. Een flowchart 'wat te doen' kan helpen indien dit onhaalbaar zou blijken.

Artikel 4 - De school scherpt de bestaande info over schoolfacturen/ overzichten van kosten aan. 

Artikel 5 - De scholen en vakgroepen lichten hun werking door. Heeft elk duur boek zijn nut? Wat kan    goedkoper? Zijn alle (dure) uitstappen zinvol?

Artikel 6 - Elke school denkt na of een solidariteitsfonds (opzet per school) zinvol kan zijn.

bottom of page