top of page

Samenwerking met industrie 

We werken al jarenlang heel goed samen met de industrie in de regio. We kiezen voor een toekomstgericht partnerschap met de werkgevers van onze leerlingen. Elke afdeling organiseert bedrijfsbezoeken. Regelmatig geven mensen uit de industrie gastlessen, toolboxmeetings of demo's.

In de derde graad gaan de leerlingen op stage/werkplekleren in verschillende bedrijven uit de regio. Mensen uit de industrie begeleiden en beoordelen de jaarprojecten van onze uitgangsjaren.

 

Onze sterke verankering met de industrie werpt voor de leerlingen, de industrie en de school haar vruchten af:

- onze leerlingen kunnen het werkveld goed verkennen en geven door de stages/werkplekleren                 hun visitekaartjes af bij de bedrijven.

- de bedrijven kunnen jong technisch talent snel opsporen en aanwerven.

- de school blijft up-to-date en kan snel inspelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen. 

bottom of page