top of page

Bouwtechnieken 

Jouw profiel

- je hebt bouw-en houtkunde of bouwtechnieken gevolgd in de tweede graad

- je hebt voldoende technisch inzicht en praktische aanleg indien je instapt vanuit een andere          richting in de tweede graad

- je wil een theoretisch-technisch inzicht in de bouw, maar je houdt ook wel van praktijk

- je wil een goede vakarbeider in de bouw worden

- je voelt je aangetrokken tot een leidinggevende taak in de bouwsector

Wat leer je? 

- bouwknopen, constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren

- opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen aan de hand van zelfgemaakte tekeningen en meetstaat

- een studie maken van diverse uitvoeringsmethoden, werken met topografische instrumenten, inzicht krijgen in stabiliteitsstudies en kostprijsberekening

- informatica en digitale leermiddelen integreren doorheen de gehele opleiding

- leiding geven op de werkvloer via een vorm van werkplekleren

- de werkomgeving en werkinrichting veilig organiseren

- procesmatig denken en handelen bij het realiseren van bouwconstructies, dit zowel conceptueel, voorbereidend als uitvoeringsgericht

- zelfstandigheid verwerven van organisatie- en realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden)

- via kwaliteitscontroles en zelfevaluatie je werk bijsturen

- via werkplekleren zet je je eerste stappen om later zelf leiding te geven in de bouwsector

Beroepsprofiel

Na het secundair onderwijs kan je verdergaan in de architectuur, industriële wetenschappen in de bouw, eco-technologie, energiemanagement, houttechnologie, industrieel productontwerp, vastgoed, onderwijs ...

Lessentabel 

(**) In de derde graad kan je in alle richtingen kiezen voor 2u extra praktijk of voor 2u wiskunde, dit als voorbereiding op de arbeidsmarkt of het verder studeren.

Bouwtechnieken versie schooljaar 2023-2024 derde graad.png
bottom of page