STEM label.png

Renovatie bouw

Jouw profiel 

- wie oude, vaak historische gebouwen, wil aanpassen aan de huidige eisen op vlak van isolatie, stabiliteit, duurzaamheid, milieu...

- wie graag ervaring opdoet via stage en werkplekleren

Wat leer je in het grote aantal praktische vakken?

- volwaardige uitvoeringen van renovatiegerichte bouwuitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken

- op een praktische manier kennis maken met de technieken, eigenschappen en mogelijkheden van de materialen waaruit renovaties zijn geconstrueerd 

- aandacht hebben voor duurzaam bouwen 

- de werkomgeving veilig organiseren en reglementeringen toepassen in overeenstemming met de verkregen opleiding

- begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties verwerven en bouwtechnische probleemsituaties oplossen en/of voorkomen

- bijsturen op basis van kwaliteitscontroles en zelfevaluatie

- rekening houden met veiligheid, milieu en kostprijs

- basisbegrippen bedrijfsbeheer en opstellen van een ondernemingsplan

- extra attesteringen of certificaten

Hoe doe je het?

- via oefenopdrachten op school

- via stage op een werf

- via studieweken 

Lessentabel

7rbb.png